Calderada

Dissabte 2 de març de 2019

Calderada popular organitzada per l’Associació de la Gent Gran Sant Pere