Fira d’Art

A finals dels anys 80, l’Ajuntament es va plantejar la recuperació de l’antiga fira de bestiar de peu rodó que tanta fama havia donat a Salàs. Les circumstàncies de les transaccions comercials, però, havien canviat, i els mateixos grans ramaders consideraven aquesta proposta inviable.

L’organització, per part del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de les Jornades del Color, l’any 1989 va incitivar a una sèrie de veïns, en col·laboració amb l’Ajuntament, a organitzar la 1a. Fira d’Art, l’any 1990. Aquesta proposta volia donar a conèixer, d’una manera innovadora, els espais que havien servit per aixoplugar els animals durant els dies de fira, substituint les mules per les obres d’art.