Aprovació inicial del Pla Director de revisió de sòls no sostenibles

El proppassat 25 de juliol va ser aprovat inicialment el Pla director de revisió de sòls no sostenibles de l’Alt Pirineu, per part de la Comissió d’Urbanisme.

La publicació d’aquesta aprovació inicial serà el dia 2 d’agost, i la documentació està a disposició a la web del departament des d’aquella data:
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/09_informacio_publica/ordenacio-del-territori-i-urbanisme/
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=217111&idens=1

El document també està a disposició del públic en format paper a les seus de l’IDAPA de la Seu d’Urgell i de Tremp.
IDAPA Tremp: pg. Pompeu Fabra, 21
IDAPA la Seu d’Urgell: Avda. Joan Burdieu, 15

El període d’informació al públic per a al·legacions començarà formalment el dia 2 de setembre (atès que el mes d’agost no és hàbil) i durarà 45 dies (fins el 7 de novembre). Durant aquest període podran presentar-se al.legacions.

Publica un comentari