Escut ajuntament
Home Mapa web Contacte
Logo poble  
EspañolEnglishFrançais L'Ajuntament El Municipi Cultura i Turisme El Projecte Boer
Adequació paviment Raval de la Solana
   
 
Tipus de contracte
  Obres
   
   
 
Data de publicació en el perfil del contractant
  25 de febrer de 2009
   
   
 
Objecte
  ADEQUACIÓ PAVIMENTS RAVAL DE LA SOLANA
   
   
 
Preu del contracte
  Cinquanta-nou mil dos-cents noranta-un Euros (59.291,00 €), IVA inclòs
   
   
 
Termini d'execució
  La durada màxima de les obres serà de 3 mesos
   
   
 
Data de publicació
   
   
   
 
Forma i procediment d'adjudicació
  NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
       
   
 
Òrgan d'adjudicació
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL

   
   
 
Termini de presentació de les propostes
  7 dies
   
   
 
Documents adjunts
 
   
   
 
Data d'adjudicació provisional
 

10 de març de 2009 (publicat al Perfil del Contractant el 13 de març de 2009).

   
   
 
Adjudicatari
 

Excavaciones y movimientos de tierra Carmona S.L.

   
   
 
Import de l'adjudicació
 

59.291,00 € (IVA inclòs) més millores

   
   
 
Data de l'adjudicació definitiva
  19 de març de 2009
   
   
 
Enllaços d'interès
   
   
   
 
Observacions
  Obra finançada pel Fons Estatal d'Inversió Local
    
© Ajuntament de Salàs de Pallars Avís legal