Escut ajuntament
Home Mapa web Contacte
Logo poble  
EspañolEnglishFrançais L'Ajuntament El Municipi Cultura i Turisme El Projecte Boer
Urbanització carrer Sant Cebrià Alt -tram final-
   
 
Tipus de contracte
  Obres
   
   
 
Data de publicació en el perfil del contractant
  4 de maig de 2010
   
   
 
Objecte
  URBANITZACIÓ CARRER SANT CEBRIÀ ALT -TRAM FINAL-
   
   
 
Preu del contracte
  Dos-cents onze mil dos-cents cinquanta-dos euros amb dotze cèntims (211.252,12 €), IVA inclòs
   
   
 
Termini d'execució
  Tres mesos i mig
   
   
 
Data de publicació
   
   
   
 
Forma i procediment d'adjudicació
  Negociat sense publicitat
       
   
 
Òrgan d'adjudicació
  JUNTA DE GOVERN LOCAL
   
   
 
Termini de presentació de les propostes
  15 dies hàbils
   
   
 
Documents adjunts
 
  • Projecte
  • Plecs de condicions
   
   
 
Data d'adjudicació provisional
 

07/05/2010

   
   
 
Adjudicatari
 

Excavaciones y movimientos de tierra Carmona, S.L.

   
   
 
Import de l'adjudicació
 

Dos-cents onze mil dos-cents cinquanta-dos euros amb dotze cèntims (211.252,12 €), IVA inclòs. Més millores, quaranta-dos mil € (42.000,00 €), IVA inclòs, i reducció del termini d'execució (2,5 mesos)

   
   

 

Data de l'adjudicació definitiva
05/06/2010
     
   
 
Enllaços d'interès
   
   
   
 
Observacions
  PUOSC
    
© Ajuntament de Salàs de Pallars Avís legal