Escut ajuntament
Home Mapa web Contacte
Logo poble  
EspañolEnglishFrançais L'Ajuntament El Municipi Cultura i Turisme El Projecte Boer
Urbanització Plaça del Mercat
   
 
Tipus de contracte
  Obres
   
   
 
Data de publicació en el perfil del contractant
  04/03/2011
   
   
 
Objecte
  URBANITZACIÓ PLAÇA DEL MERCAT
   
   
 
Preu del contracte
  Cent vuitanta mil quatre-cents vint-i-set euros amb setanta cèntims (180.427,70 €), IVA inclòs
   
   
 
Termini d'execució
  Dos mesos i mig.
   
   
 
Data de publicació
   
   
   
 
Forma i procediment d'adjudicació
  Ordinari; procediment negociat sense publicitat
       
   
 
Òrgan d'adjudicació
  JUNTA DE GOVERN LOCAL
   
   
 
Termini de presentació de les propostes
  26 dies naturals des de recepció invitació.
   
   
 
Documents adjunts
 
   
   
 
Data d'adjudicació
 

 

   
   
 
Adjudicatari
 

 

   
   
 
Import de l'adjudicació
 

 

   
   

 

Altres dades
 
     
   
 
Enllaços d'interès
   
   
   
 
Observacions
   
    
© Ajuntament de Salàs de Pallars Avís legal