Urbanització Raval i Plaça Capdevila / Renovació aigua potable Raval i Plaça Capdevila-Urbanització

Reurbanització del carrer Antic Camí de Sensui. Fase I.

Reconstrucció de l'accés al camí de Sant Pere Màrtir: Retirada de material d'esllavissada i reparació del ferm del camí

Revisió del Projecte d'Ordenació Forestal de la Forest Seix i Garriga (CUP L-376)

 

© 2018 Ajuntament de Salàs de Pallars