Organització municipal

NOM CÀRREC
Jaume Solé Colom (SA-AMUNT-AMC) Alcalde
Mireya Gómez Bejarano (SA-AMUNT-AMC) Regidora. Segona Tinent d'Alcalde
Toni Millet Bastús (ERC-AM) Regidor. Primer Tinent d'Alcalde
Laia Caballer Balust (ERC-AM) Regidora
Joaquín Cuartero López (CXSP-CP) Regidor
Josep Verdeny Domingo (CXSP-CP) Regidor
Miquel Madrigal Bardají (CXSP-CP) Regidor

Podeu consultar també la pàgina de Govern obert i transparència.

© 2018 Ajuntament de Salàs de Pallars