L’ADF Pleta Verda ha rebut una subvenció de la Diputació de Lleida, segons decret de Presidència núm. 3671, de 16 de desembre de 2020, dins la línia d’ajuts “actuacions diverses en el Medi Ambient”, per despeses derivades de la lluita / prevenció contra els incendis, de 2.917,92€.

© 2018 Ajuntament de Salàs de Pallars