SERVEIS MUNICIPALS

Ajuntament 973 676 003
Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç 973 676 266
Piscina 973 676 163
Atenció client Elèctrica de Salàs 900 102 617

SERVEIS RELIGIOSOS

Servei Parroquial 679 964 009

SERVEIS CULTURALS

Bibliobús 647 333 338

SERVEIS EDUCATIUS

Escola de Salàs 973 676 274

SALUT

Emergències 112
Consultori Mèdic 973 676 163
Area Bàsica Salut. La Pobla 973 681 323
Hospital del Pallars. Tremp 973 652 255
Urgències mèdiques (Nit i festius) 973 681 313
Urgències mèdiques (SEM) 061

SERVEIS DE LA LLAR / AVARIES

Avaries Elèctriques (Elèctrica Salàs Comercialitzadora) 637 192 412
Gas Natural (informació i gestions) 900 510 511
Butano Pallars (Tremp) 973 652 086
REPSOL GAS (Avaries) 901 121 212

SERVEIS COMARCALS

Serveis Socials (Consell Comarcal) 973 650 570
Servei Deixalles (Consell Comarcal) 973 650 187
Servei Deixalles (la Pobla de Segur) 973 680 038

SEGURETAT CIUTADANA I PREVENCIÓ

Bombers Voluntaris. La Pobla 973 680 080
Bombers. Tremp 973 650 880
Bombers (Servei Central) 080
Generalitat de Catalunya. Atenció Ciutadana 012
Mossos d’Esquadra. Tremp 973 658 800
Mossos d’Esquadra (Servei Central) 088

TRANSPORT

ALSA 902 422 242
FFCC Generalitat 932 051 515
RENFE (Informació Lleida) 973 220 202
RENFE (Servei Central) 902 240 202
Taxi Manel Moreno 618 257 250
© 2018 Ajuntament de Salàs de Pallars