SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament 973 676 003
Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç 973 676 266
Piscina 973 676 163
Casal de Sant Pere 973 676 198

SERVEIS RELIGIOSOS
Parròquia 973 680 732

SALUT
Consultori Mèdic 973 676 163
Area Bàsica Salut. La Pobla 973 681 323
Hospital del Pallars. Tremp 973 652 255
L’Aliança. La Pobla 973 681 288
L’Aliança. Tremp 973 650 360
Urgències mèdiques (Bombers Pobla. Nit i festius) 973 681 313
Urgències mèdiques (SEM) 061

SERVEIS DE LA LLAR / AVARIES
Avaries Elèctriques (Elèctrica Salàs) 607 143 393
REPSOL GAS (Avaries) 901 121 212

SERVEIS COMARCALS
Serveis Socials (Consell Comarcal) 973 650 570
Servei Deixalles (Consell Comarcal) 973 650 187
Servei Deixalles (la Pobla de Segur) 973 680 038

SEGURETAT CIUTADANA I PREVENCIÓ
Bombers. La Pobla 973 680 080
Bombers (Servei Central) 080
Generalitat de Catalunya. Atenció Ciutadana 012
Mossos d’Esquadra. Tremp 973 658 800
Mossos d’Esquadra (Servei Central) 088

TRANSPORT
ALSA/Alsina Graells 902 422 242
FFCC Generalitat 932 051 515
RENFE (Informació Lleida) 973 220 202
RENFE (Servei Central) 902 240 202
Taxi Sullà 973 676 094
Taxi Tremosa 973 652 502
609 379 582
© 2018 Ajuntament de Salàs de Pallars