Organització municipal

NOM CÀRREC
Francesc Borrell i Grau (Independents per Salàs-Candidatura de Progrès) Alcalde President.
Enric Cambon i Clos (IS-CP) 1er. Tinent d'Alcalde; Reg. Serveis Públics, Manteniment i Conservació del Domini P úblic; Seguretat Ciutadana, Medi Ambient i Agricultura; ADF.
Joaquim Cuartero i López (IS-CP) 2on. Tinent d'Alcalde; Sanitat, Esports, Fires i Festes
Rosalia Farré i Gonzàlez (IS-CP) Reg. Cultura, Ensenyament, Joventut i Benestar Social.
José Renalías i Sullà (IS--CP) Reg. Obres Municipals i Urbanisme
Joan Pericó i Carrió (Convergència i Unió)
Ramon Arqué i Carré (CiU)

Podeu consultar també la pàgina de Govern obert i transparència.

© 2018 Ajuntament de Salàs de Pallars