Organització municipal

NOM CÀRREC
Enric Cambon i Clos (Compromís per Salàs) Alcalde President.
Joaquim Cuartero i López (CP) 1er. Tinent d'Alcalde
Guillermo Berlanga Carlos (CP) 2on. Tinent d'Alcalde
Rosalia Farré i González (CP)
Toni Millet Bastús (ERC-AM)
Eulàlia Caballer Balust (ERC-AM)
Roger Palacín Chauri (ERC-AM)

Podeu consultar també la pàgina de Govern obert i transparència.

© 2018 Ajuntament de Salàs de Pallars